Zawartość oferty internetowej
Opublikowane przez operatora witryn informacje, adresy i zdjęcia sa dobierane z najwyższą starannoscią. Mimo tego za prawidlowość umieszczonych informacji nie ponosimy odpowiedzialności. Wszystkie informacje oraz zdjęcia służą wyłącznie celom osobistym użytkowników.Powielanie czy też zmiany za użyciem elektronicznych systemów jakichkolwiek części tej publikacji jest bez wyraźnej pisemnej zgody wydawcy w jakiejkolwiek formie zabronione.
Nazwy towarów oraz firm zastosowane są bez gwarancji ich niezastrzeżonego użytku. Operator strony zastrzega sobie prawo do zmiany czy wykasowania stron lub poszczególnych ofert , lub też całej oferty bez wyraźnego powiadomienia oraz chwilowego bądź całkowitego zaprzestania ich publikacji. Dokumenty / Informacje mogą być zaktualizowane bez ich zmiany. Wszystkie oferty są niezobowiązujące .

Autor i prawa użytku
Strony internetowe, ich programowanie, zawartość, forma i struktura podlegają prawnej ochronie autorskiej, markowej oraz ochronie przed konkurencją.Prawne wskazówki autorskie jak również określenia marek nie mogą być zmienione oraz kasowane. Powielanie, rozpowszechnianie, udostępnianie lub umożliwianie dostępu ( przejęcie do innych stron internetowych ) naszych stron, układu grafiki tych stron, ich zawartość (tekst, zdjęcia, programy) całkowicie lub częściowo , w formie zmienionej czy niezmienionej, jest dozwolone wyłącznie za wcześniejszą pisemną zgodą administratora strony. W ramach praw autorskich dozwolone jest wyłącznie prywatne korzystanie w celach komercyjnych.